Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen alle relaties tussen Powerkiter, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 4.500, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Aix-en-Provence onder nummer 797534047 (hierna "het bedrijf" genoemd), en zijn klanten.

Contact opnemen met de klantenservice:
- Per telefoon: 04.42.38.77.21. maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
- Per e-mail: contact@powerkiter.fr

Pakket retourneren :
Powerkiter - OutSide Shop
1581 Paul Julienlaan
ZA de l'Angesse
13100 THOLONET

ARTIKEL 1 - DOEL

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het definiëren van de verkoopvoorwaarden aan klanten via de https://www.powerkiter.fr/nl/(hierna de "Site") van producten van de Vennootschap (hierna de "Producten").

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht en van toepassing vanaf 15 oktober 2013 en verwoorden alle verplichtingen en rechten van de Partijen. De Klant mag ze opslaan en/of afdrukken.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze aanvaarding wordt gegeven voor elke bestelling zodra de Klant het vakje "Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden" heeft aangevinkt. In die zin aanvaardt de Klant zonder voorbehoud alle bepalingen van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de Site op de datum van validatie van de bestelling door de Klant.

Het feit dat het Bedrijf zich op een bepaald moment niet beroept op een van de clausules van de algemene verkoopvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om zich op een later tijdstip wel te beroepen op een van de genoemde clausules.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enig nadeel voor wie dan ook.

Indien een van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig wordt bevonden op grond van een geldende rechtsregel of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit de Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel ongeldig maakt of de geldigheid van de overige bepalingen wijzigt.

ARTIKEL 3 - BESTELLEN

3.1 - Bestelprocedure

De Klant plaatst zijn bestelling in overeenstemming met de informatie die op de Site wordt weergegeven en als volgt wordt samengevat:
- De klant selecteert items en voegt ze toe aan het winkelmandje;
- De Klant registreert zijn contactgegevens en factureringsgegevens;
- De Klant bevestigt zijn bestelling;
- De Klant kiest zijn betaalmethode en bevestigt zijn betaling.

3.2 Definitieve aard van het bevel

Bestellingen die op de Site worden geplaatst, vormen een vaste en definitieve verbintenis van de Klant wanneer de Klant de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden heeft bevestigd en de betaling heeft geregistreerd. Het contract wordt als geldig en aanvaard beschouwd wanneer deze bestellingen door de Onderneming per e-mail worden bevestigd binnen 48 uur nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst.

Als het Bedrijf de bestelling niet binnen deze termijnen bevestigt, wordt dit niet beschouwd als een bevestiging en aanvaarding van de bestelling.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te bevestigen, in het bijzonder in het geval van weigering van betaling door officieel erkende organisaties, in het geval van niet-betaling van een eerdere bestelling of in het geval van een betalingsgeschil dat in behandeling is, in het geval van een onvolledige bestelling of in het geval van een herroepingsprocedure voor een of meer van de bestelde producten. Het Bedrijf zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Het Bedrijf behoudt zich ook het recht voor om de bestelling niet te bevestigen als het van mening is dat de bestelling frauduleus is, bijvoorbeeld en alleen bij wijze van voorbeeld, als de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die klanten in hun hoedanigheid van consument gewoonlijk bestellen, zonder enige reden of opzegtermijn.

ARTIKEL 4 - PRODUCTBESCHIKBAARHEID

De verkoop van producten wordt beperkt door de hoeveelheden producten die op voorraad zijn of besteld kunnen worden bij de leveranciers van het bedrijf. Producten worden aan klanten aangeboden zolang de voorraad strekt.

In het geval dat een product geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is na validatie van de bestelling door de Klant, zal het Bedrijf de Klant binnen 30 dagen na validatie van de bestelling per e-mail of telefonisch informeren over de annulering of gedeeltelijke levering van de bestelling.

In overeenstemming met artikel L 121-20-3 van de Franse consumentenwetgeving zal de Klant, in het geval een product niet beschikbaar is, de mogelijkheid krijgen:
- Of terugbetaald worden binnen dertig dagen na betaling van de bestelling;
- Of om van het Bedrijf een product of dienst van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te verkrijgen, afhankelijk van de beschikbare voorraden.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN

Prijzen op de sitezijn in euro's en inclusief btw. De prijzen van de Producten zijn die op de dag van de bestelling op de website van het bedrijf staan. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe om de prijzen toe te passen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

ARTIKEL 6 - BETALING

6.1 - Betalingsvoorwaarden

Het bedrijf accepteert betaling per bankoverschrijving of per creditcard (Carte Bleue, Visa, Mastercard) en American Express.

De bankkaart moet zijn uitgegeven in Frankrijk door een bank die is gevestigd in Metropolitan Frankrijk (inclusief Corsica en Monaco). De betaling van de bestelling vindt plaats op het moment dat de Klant de bestelling bevestigt, d.w.z. zodra de Verkoop is bevestigd.

Het bedrijf accepteert betaling per cheque. De bestelling wordt gevalideerd en verzonden zodra de cheque is ontvangen en verzilverd. Bestellingen per cheque worden gedurende 5 werkdagen gereserveerd, waarna de bestelling wordt geannuleerd als de cheque niet wordt ontvangen.

6.2 - Betaalmethoden beveiligen

Alle banktransacties op de Site zijn beveiligd. De Vennootschap gebruikt het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) van haar serviceprovider, dat informatie versleutelt om alle gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie en betaalmiddelen te beschermen.

De informatie die wordt doorgegeven bij het plaatsen van de bestelling (kaartnummer en geldigheidsdatum) wordt niet opgeslagen op de servers van het Bedrijf.

Om de veiligheid te vergroten, moet de Klant deze informatie voor elke nieuwe bestelling verstrekken.

6.3 - Wanbetaling

De Klant garandeert het Bedrijf dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en niet het gevolg is van een frauduleuze transactie.

In het geval dat een bestelling niet geheel of gedeeltelijk door de Klant wordt betaald, verplicht het Bedrijf zich om de Klant hiervan per e-mail op de hoogte te stellen en om de Klant te vragen de situatie te herstellen.

Bij het uitblijven van een antwoord of oplossing binnen vijf (5) dagen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om met name te weigeren de bestelling te leveren, alle lopende bestellingen te annuleren of de account van de Klant op te schorten.

Daarnaast behoudt het Bedrijf zich het recht voor om een bestelling op te schorten in het geval van weigering van betalingsautorisatie door financiële instellingen.

ARTIKEL 7 - LEVERING

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het valideren van de bestelling.Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de staat van de levering te controleren en om voorbehoud te maken of klachten in te dienen die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren als het waarschijnlijk is geopend of als het duidelijke tekenen van verslechtering vertoont, onverminderd de termijn waarover de Klant beschikt in het kader van zijn herroepingsrecht.

7.1 - Levertijden

Vanaf het moment dat het Product door de Klant wordt besteld op de Site van de Onderneming, bedraagt de maximale leveringstermijn 20 werkdagen, tenzij er bijzondere voorwaarden zijn bepaald voor de Klant bij het plaatsen van de bestelling en in de beschrijving van de bijzondere verkoopvoorwaarden van het Product die beschikbaar zijn op de Site. De leveringstermijnen staan vermeld op elke productfiche en zijn uitgedrukt in werkdagen (zaterdag en zondag niet inbegrepen).

7.2 - Levertijden

Artikelen die op voorraad zijn, worden binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling op de Site verzonden. Alle bestellingen die voor 12 uur 's middags worden gevalideerd (maandag tot en met vrijdag), worden dezelfde dag nog verzonden.

7.3 - Producten retourneren

Voor alle retourzendingen moet een speciaal verzoek worden ingediend bij de klantenservice van het bedrijf per e-mail naar: contact@powerkiter.fr binnen 7 dagen na levering. Alle geretourneerde producten moeten in de originele verpakking zitten.

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT

Onder de voorwaarden van Artikel L.121-20 van de Franse Consumentenwet beschikt de Klant over een bedenktijd van 14 (veertien) volle dagen vanaf de datum van levering van de bestelling om een product terug te sturen of om een omruiling te vragen, zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven of boetes hoeft te betalen, met uitzondering van de verzendkosten voor het terugsturen. Geretourneerde producten moeten in nieuwe staat, in de originele verpakking en ongebruikt zijn. Om het retourneren van goederen te organiseren, contact met ons opnemen.

ARTIKEL 9 - WIJZIGING VAN DE SITE

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de online gepubliceerde informatie op elk moment te wijzigen, in het bijzonder bij het updaten van de site. Evenzo behoudt de Vennootschap zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de functies van de site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten.

ARTIKEL 10 - INFORMATIETECHNOLOGIE EN BURGERLIJKE VRIJHEDEN

10.1 - Gebruik van persoonlijke gegevens

Klanten hebben het recht op toegang tot, rectificatie van of bezwaar tegen de persoonlijke gegevens die over hen zijn verzameld. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via de Site, per e-mail naar contact@powerkiter.fr of per post geadresseerd aan Powerkiter - 1581 avenue Paul Julien - ZA de l'Angesse - 13100 LE THOLONET.

Het Bedrijf verplicht zich om de vertrouwelijkheid van deze persoonlijke gegevens te respecteren en deze te verwerken in overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 - Nieuwsbrief

Als de Klant hiermee akkoord gaat bij de registratie of daarna op elk gewenst moment door in te loggen op ditzelfde gedeelte, ontvangt hij/zij per e-mail promotionele aanbiedingen via de nieuwsbrief van het Bedrijf. De Klant kan zich uitschrijven door op de betreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door contact op te nemen met de Klantenservice.


Accepteer

Powerkiter utilise les Cookies afin de vous proposer la meilleure expérience de Shopping. Merci de cliquer sur "Accepter" pour continuer la navigation.